industrieel-verwarmen.jpg

Industrie

Industrieel verwarmen

De toepassing van propaan beperkt zich niet alleen tot de verwarming van bedrijfsruimtes en opslagloodsen, maar wordt ook toegepast als brandstof voor verwarming in de productieprocessen. Propaangas biedt een constante, goed controleerbare en flexibele energie die nodig is voor smelt-, bak- en droogovens die gebruikt worden in o.a. de glas- en keramische industrie.

Intern transport (vorkheftrucks)

De industriële sector maakt voor interne laad- en transportsystemen, zoals heftrucks, vaak gebruik van propaan als motorbrandstof. De uitstoot van schadelijke stoffen bij de toepassing van propaangas is gering en daarom bij intern gebruik geschikter dan andere motorbrandstoffen.

Gascentrum Noord Nederland levert, installeert en onderhoudt voor deze doeleinden propaan-thuisvulstations. Dit biedt nog meer flexibiliteit en tijdsbesparing en geeft daarmee ook een economisch voordeel.

Bouw

In de bouw wordt propaan o.a. ingezet voor locatie- en keetverwarming. Propaangastanks zijn snel en flexibel inzetbaar ongeacht de duur van het bouwproject. In de dakbedekking wordt propaangas gebruikt voor het verhitten van bitumen. De temperatuur laat zich makkelijk regelen en het rendement is hoog! 

Gascentrum Noord Nederland biedt de ideale mobiele energie voor dakbedekking door de levering van flessen van 10,5 en 33 kg. Een kleine propaantank als tijdelijke oplossing behoort eveneens tot de mogelijkheden.