diensten.jpg

Diensten

Service en kwaliteit

Gascentrum Noord Nederland biedt u de mogelijkheid om uw energiebeheer zo efficiënt mogelijk in te richten. De teruggenomen industriële gascilinders worden bijvoorbeeld elektronisch gecontroleerd zodat uw voorraad actueel en waarheidsgetrouw staat geregistreerd. We streven naar een betrouwbare en continue beschikbaarheid van gassen en bieden de mogelijkheid om snel in te springen op onvoorziene wijzigingen in uw energiebehoefte. Een consistente, hoge kwaliteit van gassenleveringen staat hierbij centraal.

Veiligheid

Gascentrum Noord Nederland voldoet aan de Europese richtlijn BRZO. Concreet gezegd voegt BRZO de wet- en regelgeving samen op het gebied van externe veiligheid, arbeidsveiligheid en rampbestrijding. Het doel van het BRZO is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. De richtlijn verplicht BRZO bedrijven om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen en consequent op te volgen.
Onze medewerkers zijn zich bewust van de risico’s en gevaren van de cilinders die zij vervoeren en zijn getraind in een veilige omgang met gascilinders en het hanteren van noodprocedures. Kortom, we streven naar de hoogste mate van veiligheid voor onze werknemers en klanten!

 

Industrie

Ook op het gebied van industriële toepassingen kunnen wij veel betekenen. Onze industriële gassen omvatten een uitgebreid gamma gas samenstellingen en diverse zuiverheden in de gassen argon, kooldioxide, zuurstof, stikstof, waterstof en perslucht. Een uitgekiend assortiment waarmee u uw gasgerelateerde activiteiten kunt verbeteren. Enkele voorbeelden;

  • Online overzicht van afleverbonnen.
  • Overzicht inkoophistorie.
  • Inzage veiligheidsinformatiebladen.
  • 24-Uurs levering in geval van calamiteiten.

Advies

Wilt u een uitgebreid advies of wilt u meer weten van ons assortiment? Maak dan een afspraak met één van onze vertegenwoordigers. Zij kunnen u alles vertellen over onze brandstoffen. 
info@gascentrumgrou.nl of 0566 - 625 800.